Silifke Yöresi Tüm Türküler

Silifke Yöresi Tüm Türküler
Yöre Ekibi Tüm Türküleri
"A Kızım Sana Potin Alayım Mı"
Türkü Sözü  Silifke
A gızım sana potin alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına

A gızım sana fistan alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına

A gızım sana guşşağ alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına

A gızım sana çember alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına

A gızım sana gıreb alayım mı
A çocuk sana
Sen deli m'oldun a ellerin yarı
Aman nerelerine de işte şuralarına
Yavrum nerelerine de işte şuralarına"Açıl Ey Ömrümün Varı (Sallama)"
Türkü SözüAçıl ey ömrümün varı (Amman)
Bad-ı sabah olmadan (Ben yandım)
Has bahçenin gonca gülü (Amman)
Sararıp da solmadan (Ben yandım)

(Bağlantı)
Eşim eşim gel gel
Uğrun uğrun gel gel
Can yoldaşım gel

Yürü dilber yürü (Amman)
Saçın sürünsün aslanım (Ben yandım)
Aç beyaz gerdanın (Amman)
Sinen görünsün aslanım (Ben yandım)

Bağlantı

Güzeller güzeller (Amman)
Nerde gezerler aslanım (Ben yandım)
Nerde düğün orda bayram (Amman)
Seyran ederler aslanım (Ben yandım)

Bağlantı"Anamur Yolları"
Türkü SözüAnamur yolları yar yar
Kaynakta çakıllı a canım
Öyle bir yar sevdim yar
Uyar da akıllı canım

Sürmelim amman
Ben yandım amman
Sevmişem amman

Anamur üstünü yar yar
Duman da bürüdü a canım
Herkes sevdiğini yar
Aldı da yürüdü a canım

Sürmelim amman
Ben yandım amman
Sevmişem amman

Anamur yolları yar yar
Dardır da geçilmez a canım
Soğuktur suları yar
Bir tasda içilmez a canım

Sürmelim amman
Ben yandım amman
Sevmişem amman"Aşıp Aşıp Gider Yaylanın Yolu"
Türkü SözüAşıp aşıp gider yaylanın yolu
Sehile dayanmaz İmara'nın gülü
Gayet güzel olsa yiğidin yari
O da gelir bir bir iki naz ile

Yayla yollarında göç kater kater
Eşinden ayrılmış bir palaz öter
Ötme palaz ötme seni tutarlar
Tutarlar da dar kafese katarlar

Yağmur yağmur ışıldaşır sayları
İli göçmüş buzulaşır daylağı
Allı gelin koç yiğidin yaylağı
Gelinden usanmış kız ister gönül

Yayla yollarında vardır evimiz
Düştü birbirimize sevimiz
Yar seninle böyle miydi kavlimiz
Kavil yerlerine gel kömür gözlüm
"Bad-ı Saba Derler Erken Esene"
Türkü SözüBad-ı saba derler erken esene
Deli derler sevdiğine küsene vay
Derd ortağı bulup derdin eşene
Serin yaylalara çıkmışa benzer vay

Gölgel'olur Gökbelen'in çınarı
Elin d'olur yiğitlerin hüneri vay
Sana derim sana gayfeli pınarı
Benim Aslı'm pınarından içti mi vay

Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz vay
Ölür gider Aslı'm sana yar olmaz
Çöz Aslı'm çöz göğsün düğmelerin vay
"Bahçaya Gel Göreyim"
Türkü SözüBahçaya gel göreyim (ağamda yar yar mandilli)
Haydide el uzat gül vereyim
Senin gibi çapkına (ağamda yar yar mandilli)
Bilmem nasıl gönül vereyim

Oynasana oynasana mandilli
Başındaki yazmasıda kandilli

Bahçalarda bir kuzu (ağamda yar yar mandilli)
Haydide kıvrım kıvrım boynuzu
Sen koyun ol ben kuzu (ağamda yar yar mandilli)
Haydide arayalım bu kızı

Oynasana oynasana mandilli
Başındaki yazmasıda kandilli

"Başına Bağlamış Astar"
Türkü Sözü


Başına bağlamış astar
Göster cemalini göster vay

Ah eyledim vah eyledim
Yar kapına kul eyledim vay

Gelmem diye naz eyledin
Sarsam olmaz mı sevsem sevsem olmaz mı

***

Cahit Öztelli "Evlerinin Önü" adlı araştırmasında
türküyü şu şekilde aktarıyor (s.553)

Ah eyledin vah eyledin
Yar kapına kul eyledin
Gelmem diye naz eyledin

Öpsem olmaz mı
Sevsem sarsam olmaz mı

Başına bağlamış astar
Göster cemalini göster
Alacağın bana göster

Öpsem olmaz mı
Sevsem sarsam olmaz mı"Bitti M'ola Bizim Elin Söğüdü"
Türkü SözüBitti m'ola bizim elin söğüdü vay
Biz giderken yapracığı göğüdü vay

Yatamadım gasavattan meraktan vay
Aşk ateşi çıkmaz oldu yürekten vay

Yıldız doğdu orta yere dallandı vay
Gül uykusu şekerlendi ballandı vay
"Çattılar Ocak Taşını"
Türkü Sözü
Çattılar ocak taşını
Vurdular düğün aşını
Çağrın gelsin babasını
Yaksın oğlunun kınasını

Mısırdan kınan geldi mi
Çağdaşların duydu mu
Kız seni baban verdi mi
A bacım kınan kutlolsun
Söyleyen dillerin tatlolsun"Çaya Vardım Çay Geçilmez"
Türkü SözüÇaya vardım çay geçilmez
Nazlı yardan vazgeçilmez

Yar seni sevsem olmaz mı
Yar seni öpsem olmaz mı

Çaya vardım çay bulanık
Eve vardım yar uyanık

Yar seni sevsem olmaz mı
Yar seni öpsem olmaz mı

"Çiçekler İçinde Menevşe Baştır 1"
Türkü SözüÇiçekler içinde menevşe baştır
Güzeli gösteren göz ile kaştır
Gurbete gidiyom mektup ulaştır
Mektup ile konuşalım bir zaman

Şu dünyada üç nesneden korkarım
Biri gurbet bir ayrılık bir ölüm
Hiçbirinden hasta gönlüm şen değil
Biri gurbet bir ayrılık bir ölüm

Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Elin kızı gelip sana yar olmaz
Varıp kapısına kul olmayınca
"Çıkabilsem O Yarin Köşküne"
Türkü SözüAman çıkabilsem yavrum çıkabilsem
Ben o yarin köşküne vay

Aman sen doldur da yavrum sen doldur da
Ben içeyim aşkına vay

Aman aba da bir haydi liba da bir geyene
Aman çirkin de bir haydi güzel de bir sevene

"Dere Dere Gidelim"
Türkü Sözü
Dere dere gidelim
Gara goyun güdelim
İkimizi görmüşler
Haydın inkar edelim

Değirmenin bendine
Döner kendi kendine
Değirmende üç kız var
Biri benim kendime

Şu dere derin dere
Suları serin dere
Al dere götür beni
Yarin olduğu yere

Değirmenin bendine
Döner kendi kendine
Değirmende üç kız var
Biri benim kendime
"Eski Sille (Bir Boyuna Bakdım)"
Türkü SözüBir boyuna bakdım (amman amman)
Bir de yüzüne (yar yar)
Sürmeler mi çekdin (amman amman)
Ela gözüne aslanım ela gözüne

Neylerim neylerim (amman amman)
Dünya malını (yar yar)
Güzeller içinde (amman amman)
İsmim söylenir aslanım ismim söylenir

Galdırma başını (amman amman)
Dursun dizinde (yar yar)
Ahuzarım galdı (amman amman)
Ela gözünde aslanım ela gözünde
"Gerali Dedikleri (Ham Çökelek)"
Türkü Sözü(Amman aman)
Gerali dedikleri bir gençten uşak
Gerali dedikleri bir gençten uşak yar yar
Başına şal bağlar da belinde kuşak
Gerali’m hey hey hey

Dönü dönü ver de ah sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geli ver de gız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek

(Amman aman)
Gır eşeğime biner daş oluktan aşarım
Gır eşeğime biner daş oluktan aşarım yar yar
Canımı sıkmayın avratlar da ikinizi birden boşarım
Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey hey

Dönü dönü ver de ah sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geli ver de gız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek

(Amman aman)
Birine aldık bir metre astar
Biri de şalvarlık ister yar yar
Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster
Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey hey

Dönü dönü ver de ah sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geli ver de gız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek

"Hafız Mektepten Gelir"
Türkü SözüHafız mektepten gelir (ah aman vay)
Edayınan (da) nazınan (ömrüm ömrüm vay)
Ben allah'tan çok isterim (aman aman vay)
Geçinemem de azınan (ömrüm ömrüm vay)

Al beni burdan gacır (ah aman vay)
Zaptiyeler basmadan (ömrüm ömrüm vay)
Oynatırım giz ben seni (aman aman vay)
Dokuz telli sazınan (ömrüm ömrüm vay)
"Her Sabah Gel Geç Buradan"
Türkü Sözü
Her sabah her sabah gel geç buradan
Gamı kasaveti kaldır aradan
Ne güzel yaratmış seni yaradan
Ben de seni yaradanın kuluyum

Göl göl olur Gökbelen'in çınarı
Elind'olur yiğitlerin hüneri
Sana derim sana Kahveci Pınarı
Benim yarim bu dağlardan geçti mi


"İndim Geldim Silifke'den"
Türkü Sözü

İndim geldim Silifke'den buraya
Hep güzeller dizilmişler sıraya (haydi)

Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor

Gün görünmez melengicin dalinden
Kimse bilmez ben garibin halinden (haydi)

Haydi haydi atamaz oldum
Geceleri ayazda yatamaz oldum

Aklı yoktur sana gönül verenin
Gece gündüz hayalinle dönenin

Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor

Ben bilirim karanlıkta geleni
Dost mu sandın her yüzüne güleni (haydi)

Haydi haydi atamaz oldum
Geceleri ayazda yatamaz oldum

"Kalktım Geldim (Silifke Koşması)"
Türkü SözüKalktım geldim İncekum'dan durmadan
(Kalktım geldim ince kumdan furmadan)
Ela gözler gel gel eder durmadan
Benim yarim yeni gelmiş yayladan
Hoşgeldine varamadım ağlarım

Haydi haydi atamaz oldum
Silifke'nin poyrazından yatamaz oldum

Akşamınan ikindinin arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Bilmem hançer bilmem gönül yarası
Bir dost yaraladı yaram var benim

Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor

Bahçenize ak gül ektim biterse
Benim vadem senden evvel yeterse
Eviniz önünden salım geçerse
Atıver yazmanı salım üstüne

Haydi haydi anam desinler
Kaşınla gözüne baygın desinler

"Keklik Olsam Yuva Yapsam"
Türkü SözüKeklik olsam yuva yapsam
Ben de bağlere bağlere
Ben yarimi alsam çıksam
Yüce dağlere dağlere

Yüce dağ başında baboym
Kar mı yemeli yemeli
Olura olmaza baboym
Yar mı demeli demeli

Yüce dağbaşının baboym
Karı ben olsam ben olsam
Yarim çiçek olsa baboym
Arı ben olsam ben olsam

"Nerden Gelirsin"
Türkü SözüYar yar yar
Nerden gelirsin Silifke kalesinden
Ne gezersin açlık belasından
Nerde yattın beyin konağında
Ne vardı kupkuru yerden gayrı
Hey kekliğim hey

Kekliği düz ovada avlayalım
Kanadını çam dalına bağlayalım

Yar yar yar
Buyurun arkadaşlar davetim var benim
Herkes kesesinden yesin içsin
Saltanatım var benim
Aslı yok yaylasında binbeşyüz koyunum var benim
Hey kekliğim hey

Kekliği düz ovada avlayalım
Kanadını çam dalına bağlayalım
"Pınar Başı Ben Olayım"
Türkü SözüPınar başı ben olayım (vay vay)
Bulanırsam bulanayım
Verin sevdiğimi bana (vay vay)
Dilenirsem dileneyim

Pınar başının gülünde (vay vay)
İbrişim kuşak belinde
İpek mendil var elinde (vay vay)
Kaçam diye söz ediyor
Kaçmam diye naz ediyor

Ark altında su doldurur (vay vay)
Zülüfünü yel kaldırır
Bakışı adam öldürür (vay vay)
Kaçam diye söz ediyor
Kaçmam diye naz ediyor
"Portakalım Tekerlendi"
Türkü SözüPortakalım tekerlendi
Yedik sıra şekerlendi
(Aman gidelim yar)
Benim yarim şikarlandı
Gel benim zülfi siyahım
(Aman kaçalım yar yar)

Portakalım soyamadım
Yemesine doyamadım
(Aman gidelim yar)
Küçücükken bir yar sevdim
Cilvesine doyamadım
(Aman kaçalım yar yar)

Portakalım taş üstüne
Kalem oynar kaş üstüne
(Aman gidelim yar)
Her ne dersen baş üstüne
Gel benim zülfü siyahım
(Aman kaçalım yar yar)

Portakalım sarı saza
İndi gitti toza toza
(Aman gidelim yar yar)
Benim gönlüm küçük kıza
Gel benim zülfi siyahım
(Aman kaçalım yar yar)
"Silifke'nin Yoğurdu"
Türkü Sözü
(ah ey hey hey)
Silifke'nin yoğurdu
(ah) Seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana
Balınan mı yoğurdu

Beşiği çamdan
(ah) Yuvarlandı damdan
Anası pilav pişirir
Oğlu durmaz aşırır

(ah ey hey hey)
Kale kaleye bakar
(ah) Kaleden toplar atar
Delikanlı dururken
İhtiyara kim bakar

Beşiği çamdan
(ah) Yuvarlandı damdan
Anası pilav pişirir
Oğlu durmaz aşırır

(ah ey hey hey)
Bağa girdim üzüme
(ah) Çubuk battı gözüme
Çubuk seni keserim
Yar göründü gözüme

Beşiği çamdan
(ah) Yuvarlandı damdan
Anası pilav pişirir
Oğlu durmaz aşırır

Beşiği çamdan
(ah) Yuvarlandı damdan
Keşke sevmez olaydım
Usandırdı bu candan

"Türkmen Kızı Türkmen Kızı"
Türkü SözüTürkmen kızı Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Yayık yayar Türkmen kızı
Yayık yayar Türkmen kızı

Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gülü topla ben nergizi
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem

Türkmen kızı Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
İnek sağar Türkmen kızı
İnek sağar Türkmen kızı

Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağlar başına
Sen gül topla ben nergizi
Aman Ayşem yaman Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem

Türkmen kızı Türkmen kızı
Türkmen kızı Türkmen kızı
Hamur yoğrur Türkmen kızı
Hamur yoğrur Türkmen kızı