Meşhur Sözler

Meşhur Sözler...

 
 
 
 
 
Acı Dert Sevinç


Başkalarının ızdırabını unutmak kolaydır..(Graham Greene)

Bizi pişiren ızdıraptır gezip görmek değildir.(Y.Kadri Karaosmanoğlu)

Bugün sana en ağır gelen amel hangisi ise yarın terazide en ağır basacak olanda odur..(hikmetli söz)

Büyük saadetler büyük acıların yanıbaşındadır.(H.Erhan Bener)

Başımıza gelen felaketlerden dolayı daima birini suçlamak ihtiyacı duyarız..(Pirandello)

Büyük müsibetler.büyük adamların yetiştiği okuldur.(Napoleon)

Büyük müsibetler karşısında büyük cesaretler doğar.(Regnard)

Cihanda adem olan bigam olmaz onun için bigam olan adem olmaz. (Necati)

Define yılansız olmaz kolay elde adilmez. (Hafız)

Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.(Conficius)

En çok acı çekenler avare kimselerdir.(Benjamin Franklin)

Felaketten mutluluk doğar çünkü mutluluk felaketin içinde gizlidir.(Leo Tse)

Felaket kabarık dost sayısını sıfıra doğru indirir.(Shakespeare)

Felaket gelip çatmadan önce açık veya kapalı bir şekilde geleceğini mutlaka haber verir.(Balzac)

Geçmiş bir dert için yakınmak  yeni dertler edinmektir.(Shakespeare)

Her derde bir deva var onu bulmaktadır hüner.(Mehmet Es'ad)

Istırap çekmemiş ruh saadetten ne anlar.(George Sand)

Istırap hakikatin yoludur.(Andre Maurois)

İnsan bir çırak acılarda onun efendisidir.Acı çekmedikçe insan kendi kendini tanıyamaz.(Alfred De Mussed)

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden alınlarında yazılı olandan daha çok acı çekerler.(Eflatun)

İnsanların en çok bela ve musibete maruz kalanları  peygamberler ve sonrada salih zatlardır.(Hadis-i Şerif)

İyi insanlar bir musibet geçirdikten sonra daha da iyi olurlar.(Henri Frederik Amiel)

Kendisine ıstırap vermedikleri taktirde bir insan uzuvları olduğunu bilir ni hiç?(Unanuno)

Kederi seven her zaman uğruna ağlayacak birşeyler bulur.(Danimarka Atasözü)

Kendimizde her zaman başkalarının acılarına dayanacak gücü buluruz.(La Rochefoucauld)

Kişiyi pırlanta kılan çektiği zorluklardır.(Japon Atasözü)

Müsibete boyun eğersen oda sana boyun eğer.(Tolstoy)

Musibet saatlerinde hepimiz birer yetim gibiyizdir.(Andre Paul Antoine)

Şeker kamışı her dem tatlıdır insanlarsa bazen acı.(Birmanya Sözü)


 

Meşhur Sözler...


 
 
 
 
Adalet


Adaletli sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.(Hadis-i Şerif)

Adalet mülkün temelidir.(Hz. Ömer r.a)

Adalet kainatın ruhudur.(Ömer Hayyam)

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmeye mahkumdurlar.(Hadis-i Şerif)

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka birşey değildir.(Clemencau)

Adalet topaldır ağır ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır.(Mirabeu)

Adil olmak yeterli değildir.Adaletsizliğe müsaade etmemek gerekir.(Hz. Musa (A.S.))

Allah herkese layık olduğu cevheri verdi Eğer kedinin kanadı olsaydı serçenin nesli biterdi.(Sadi)

Adaletle zulüm bir arada durmaz.(Atasözü)

Abidin ibadeti nefsini adilin adaleti alemi ıslah eder.(Arap Atasözü)

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.(Amyot)

Bir devletin devam ve bekaası  adaletle mümkün olur.(Hz. Ali (R.A))

Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile hiçbir zaman adil olmaz.(Seneca)

Cennet'e ilk girecek üç sınıf var; Bunlardan biri de adil hükümdarlardır.(Hadis-i şerif)

Geç kalan adalet adaletsizliktir.(Walter Savage Landor)

Geciken adalet adaletsizlik getirir.(Macar Atasözü)

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir.(Mahatma Gandi)

Kılıç; zaferleri  zeka; siyasi üstünlüğü Adalet'de manevi kuvveti temin eder.(Limon Luce)

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.(Joseph Joubert)

Kılıcın yapamadığını adalet yapar.(Kanuni Sultan Süleyman)

Kuvvete dayanmayan adalet aciz adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.(Pascal)

Memleketler kılıçla alınır lakin adaletle muhafaza edilir.(Timurlenk)

Toprağın iki metre altında herkes eşittir.(İtalyan Atasözü)

Zaman adalet zembereği ile kurulu boşandığı zaman devran şaşkına dönecektir.(Anlamlı Söz


 

Meşhur Sözler...


Af Bağışlama  Merhamet


Affetmek insanın şerefini yükseltir.Affediniz ki Allah sizi izeetlendirsin.(Hadis-i Şerif)

Af  insan dilinin en tatlı kelimesidir.(Victor Hugo)

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir korkakların tabiatında af diye birşey yoktur.(Laurence Sterne)

Aptalı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar.(Puplius Cyrus)

Affın en güzeli güçlü iken yapılandır.(Ömer Bin Abdülaziz)

Affeyleyelim ki belki bilmez ''Bir sürçen atn başı kesilmez.''(Şeyh Galip)

Af kötülüğün varlığını ona mani olmanın gerektiğini bağışlamanın üstünlüğünü itiraf etmektir.(Ahmed Fuat)

Bir düşmanı affetmek bir dostu affetmekten daha kolaydır.(Me Dorothe Euzy)

Başkalarını sık sık affedin ama kendinizi asla.(Puplius Cyrus)

İdare edenlerin en fenası merhametsiz olandır.(Hadis-i Şerif)

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa affetip de pişman olmak benim için daha sevimlidir.(Cafer Bin Muhammed)

Küçüklerin kabahatini affetmek büyüklerin şanıdır.(İmam-ı Gazali)

Kendi affetmeyen bir kimsenin bütün kusurları affedilir.(Confucius)

Merhametlilere Allah merhamet eder.Siz yeryüzündekilere acıyın ki göktekiler de size acısın.(Hadis-i Şerif)

Merhamet her zaman intikamdan daha asildir.(Shakespeare)

Suçludan öç almak adalet onu bağışlamaksa fazilettir.(Cami)

Üç kişiye acıyın; Cahiller arasında kalan alim Zengin iken fakir düşen ve Kabilesi arasında hatırlı iken itibarını kaybeden.(Hadis-i Şerif)

Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür.(Sadi) 

Meşhur Sözler...


 
 
 
Ağlamak Gülmek

Allah bize yardım atmek dilerse gönlümüze ağlayıp inleme isteği verir.(Mevlana)

Ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem.Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım.(M.Akif Ersoy)

Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim.(Moliere)

Dil benim dide benim eşk benim Neden ağır geliyor ağlayışım ağyare.(Muallim Fevzi)

Eğer güneşi gözden kaçırdım diye göz yaşı dökersen yıldızları da kaçırırsın.(R.Tugor)

En son kuruyan gözyaşlarıdır.(İtalyan Atasözü)

Eğer benim bildiğimi sizde bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız.(Hadis-i Şerif)

Gülen dişler ısırır da.(B.Afrika Sözü)

Çok gülenin heybeti azalır.Mizah yapan hafife alınır.Çok konuşanın hatası da çok olur.Hatası çok olanın hayası azalır.Hayası az olanın verası az olur.Verası az olanın da kalbi ölür.(Hz.Ömer(r.a))

Gözyaşı ruh için yaz yağmurlarından farksızdır.(Alfred Austin)

Gözyaşları ıstırabın sessiz sözleridir.(Shakespeare)

Gözler yaşarmadıkça gönüle gökkuşağı olmaz.(John Vance Cheney)

Gülerek isyan eden  ağlayarak cehenneme gider.(İbn-i Abbas)

Gülmek bir güneştir insanın yüzünden hüzün ve keder kışını yok eder.(Victor Hugo)

Gözyaşları ile yıkanan yüzden daha temiz yüz olmaz.(Shakespeare)

Gülmek için mutlu olmayı beklemeyiniz.Belki gülmeden ölürsünüz.(Victor Hugo)

Hiçbirşeye gülmeyenden  bir de herşeye gülenden sakının.(Anlamlı Söz)

İnsanın karakteri en çok nelere güldüğünden belli olur.(Goethe)

İnsan gerçekten ağlamadığı müddetçe bir ruha sahip mi değil mi bilinmez.(M.De Unamuno)

Kahkaha ile gülmediğiniz bir günü hayatınızdan siliniz.Çünkü o yaşanmamış bir gündür.(Prof.Marden)

Sağanak altında ağlayan ve gülen pek anlaşılamaz.(Cenap Şahabettin) 

Meşhur Sözler...


 
 
 
 
Ahlak Fazilet
Şahsiyet

Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak ölüleri diriltmekten daha iyidir.(Channing)

Ahlak ve sanat değerlerini yitirirse adalet yolunu şaşırır.(Confucius)

Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır.(Corci Zeydan)

Aradığım yüksekliği tevazuda  peşinde olduğum başkanlığı halka nasihatta soyluluğu takvada  şerefi kanaatte rahatlığı zühdde zenginliği de tevekkülde buldum.(Veysel Karani)

Ancak içinden aydınlanan dışına ışık verir.(İsmet Özel)

Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşılmaz ancak yapılır.(Ernest Renan)

Arslan ölünce derisini  insan ölünce şanını bırakır.(Victor Hugo)

Bir milletin büyüklüğü   nüfusunun çokluğu ile değil akıl ve fazilet sahibi insanların sayısı ile belli olur.(Victor Hugo)

Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır.Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir.(Samuel Johnson)

Bir milletin ahlakı dişleri gibidir.Çürüdüğü nisbette acısını hisseder.(George Bernard Shaw )

Bizim içtihadımıza göre edepsizliğin başladığı noktada edebiyat biter.(M.Akif Ersoy)

Çocuklarınıza fazileti öğretin.İnsanı ancak o bahtiyar eder.Para değil.(Beethoven)

Dervişlik hırkada tacda değildir Hararet nardadır sacda değildir.Her ne arar isen kendinde ara; Kudüs'te Mekke'de Hacc'da değil.(Hacı Bektaş-i Veli)

Erdem bilmek değil yapmaktır.(Japon Atasözü)

Erdem çıkarların çarpıştığı yerde meydana çıkar.(M.Morgan)

Erdemde gerçek huzur vardır.Hırs bile nefret verirzenginlik bizi yorar tac tazyik eder fakat erdem hiçbir zaman eksik olmaz.(Horatius)

Fazilet herkese iyilik yapmaktır.(Sokrates)

Fazilet uğruna ölen bir insan mahvolmaz.(Platus)

Fazilet ruhun güzelliğidir.(Sokrates)

Faziletli kimse için gurbet olmaz  cahilede vatan bulunmaz.(Anlamlı Söz)

Fazilete yükselmek güç rezalete alçalmak kolaydır.(Hz.Ali(r.a))

İnsanın düşmanlarını sevindirecek şekilde yaşaması yerine şerefiyle ölmesi daha iyidir.(Firdevsi)

İnsanlar kendilerinde olan faziletlerden pek az fakat kendilerinde bulunmayanlardan o nisbette bahsederler.(Lessing)

Kendisinden bahsedilen fazilet sahtedir. Hakikisi tavazuun içindeki cevherdir. Onu ihtiras ve gururun gözü görmez.(Sühreverdi)

Memleketler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çökerler.(Cicero)

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicfandırfazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.(M.Akif Ersoy)

Önce şeref sonra hayat.(Schiller)

Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlakta ameli bozar.(Hadis-i Şerif)

Senden iyilere yerini vermesini bil.(Terenca)

Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.(Hadis-i Şerif)

Şahsiyetini kazan faziletini tamamla zira sen cisminle değil ruhunla insansın.(İmam-ı Gazali)

Şeref faziletin kazandığı bir mükafattır.(Cicero)

Şerefini kaybedenlerin kaybedecek başka şeyi yoktur.(Shopenhauer)

Şeref sarp kayalıklı kumsalısız bir adaya benzer; dışına çıktıktan sonra bir daha içeri girilmez.(Bolieau)

Yavrum bizi yükselten dışımızdaki rek değil içimizdeki cevherdir.(Lyle D. Flynn)

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol(Mevlana)

Zindanların en darı ahlakı ahlakına uymayan insanlarla birarada bulunmaktır.(Ebu Ali ruzbari)


 

Meşhur Sözler...


 
 
 
 
Aile Ev Ev Sahibi 
 
Birbaşıma kalsam şeh'e sultan'a kul olmamviran kalası hanede avladü iyal var.(Dertli)

Cihanın nimetinden kendi ab-ü danemiz yeğdir elin kaşanesinden kuşe-i viranemiz yeğdir.(Baki)

Hiçbir insan Dünyaya iyi eğitilmiş bie aile kadar önemli bir miras bırakamaz.(Anlamlı Söz)

Kullarından Allah'a en sevimlisi aile efradına faydalı olandır.(Hadis-i Şerif)

Şahane bir evde kavgacı bir kadınla oturmaktansa tavan arasında yalnız başına oturmak daha iyidir.(Simonides)

Meşhur Sözler...


 
Akıl Zeka

Akıl yeryüzünden kalksa bile hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez.(Sadi)

Akıllı kişi ile savaşmak ahmak kişi ile helva yemekten daha iyidir.(Fudayl Bin İyaz)

Akıllı adam aklını kullanır daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır.(Anlamlı Söz)

Akıllı olan yapabildiğini değil yapması gerekeni yapar.(Fransız Sözü)

Akıl vücudun efendisidir.(Alfre De Vigny)

Allah mahvetmek istediği kişinin önce aklını alır.(Euripies)

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi ama kalbin masum çocuklarınki gibi olsun.(Schiller)

Akıllı bir insanın ülkesi bütün dünyadır.(Aristofanes)

Akıllı bir kimse düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.(Beydeba)

Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur.(Lin yutang)

Akıllı olmak birşey değil mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.(Descartes)

Akılsızlar hırsızların en zararsızlarıdır; zamanınızı ve neşenizi çalarlar.(Goetha)

Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.(Cato)

Ben bilmediğimi bildiğim için diğer diğer insanlardan akıllıyım.(Sokrat)

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bileancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.(Montaigne)

Boş zihin tüm önerilere açıktır;Tıpkı dağın tüm sesleri yankıladığı gibi.(Çin Sözü)

Bir kimsenin sahip olduğu hasletlerden en fazla olanı aklı değilse; onun felaketi o çok olan şey yüzündendir.(Arap Atasözü)

Başkalarını bilen kimse bilgili kendini bilen kimse akıllıdır.(Leo Tsze)

Çok zeki olma senden daha zekileri şuan hapishanede.(Rus Atasözü)

Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir.O engin denizlerin ötesindeki yerler değil.(Horatius)

Eski püskü bir paltonun altında çoğunlukla zeka gizlidir.(Latin Sözü)

Elinizde ise diğer insanlardan daha akıllı olun ama sakın onlara bunu söylemeyin.(Lord Chesterfield)

Herşeyi akılla çözümlemeye kalkışmak alevi maşayla tutmaya benzer.(Andra Gide)

İyi bir zekası olan koca bir ülkeye sahiptir.(Seneca)

İnsanların zekasını alınız geriye kıymetli hiçbir şey kalmaz.(Sir Hamilton)

Ne yazık ki Dünya'nın çok büyük bir kısmında iktidar ile akıl bir araya gelememektedir.(Bertrand Russel)

Ne yazık ki vücudun çökmesi zekanın olgunluk zamanına rastlar.(Ahmet Haşim)

Ölenler zeka ve deneyimlerini miraz bırakamazlar.(İtalyan Atasözü)

Uhrevi bir gayeden yoksun olan kişinin akıllılık iddiası bir yalandan ibarettir.(Vehb Bin Münebbih)

Yeryüzünde iki kuvvet var; Kılıç ve Zeka.Çok zaman kılıç zeka ile yenilmiştir.(Eflatun)

Zeka düşüncenin mikroskobudur.(Cicero)

Zekasız kuvvet yıkılabilir fakat yapamaz.(Cenap Şehabettin)

Zekanın karşısında insan ezilir.İyi davranış ve şefkat karşısında ise diz çöker.(Dale Carniege)


Meşhur Sözler...


 
 
 
Alamet Haber işaretİyi haber ağır ağır gelir. Çabuk gelenler kara haberlerdir.(Alessandro Mazon)

Kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar.İyi haberler koltuk değnekli.(Massinger)

Kötü haberlerin kanatları vardır.İyi haberlerin ayakları bile yoktur.(Margaret Cavendis)

Size bir müminin alametini söyleyeceğim.Ölüm gelinceonun dudağında bir tebessüm belirir.(Muhammed İkbal)Meşhur Sözler...


Aldatmak Aldanmak Şüphe


 
Aldatan kimse benden değildir.(Hadis-i Şerif)

Aldanmamak istiyorsan tecrübe edilmiş işleri bırakıp tecrübe edilmemiş işlere yapışma.(Nuşirevan)

Az şey bilirsek birşeyin doğruluğuna emin olabiliriz.Bilgi arttıkça kuşku da artar.(Goethe)

Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur.İkinci defa aldanırsanız suç sizindir.(Sarah Bernhardt)

Batıl isteyü Hak'dan ayrıldım Boynuz umdum kulaktan ayrıldım.(Şeyhi)

Dostlardan şüphelenmek  başa geçenlere has bir hastalıktır.(Aeschylus)

En çok aldanan kendini aldatandır.(Danimarka Atasözü)

En basit şey insanın kendisini aldatmasıdır.Çünkü insan istediği şeyin genellikle gerçek olduğuna inanır.(Demestan)

İki kere iki dört eder dense bilebir kere şüphelen ve araştır.(Lichtenberg)

Şüphe çilelerimizin en büyüğüdür.(A.Muhip Dranas)

Şüphe hummalı hastaya benzer; uyumaz uyuyamaz uyutmaz.Dalsa bile korkulu rüya görür.(Cenap Şahabettin)

Yılanı kollayıp akrebi gözden kaçırdık.(Mısır Atasözü)Meşhur Sözler...


 
 
Alışkanlık Huy Adet

Alışkanlık insanın ikinci huyudur.(Montaigne)

Adet ve ananeler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda terkederler.(Robert İngersol)

Alışkanlık bir halata benzer.Hergün bir lifi örer ve sonunda onu kopamayacak kadar güçlü yaparız.(Horace Maun)

Alışkanlık demirden gömlektir.(Çek Atasözü)

Alışkanlıkların zincirleri önce duyulmayacak kadar hafif sonrada kırılmayacak kadar güçlü olur.(Benjamin Franklin)

Bütün cihanı araştırdım iyi huydan daha iyi bir liyakat görmedim.(Mevlana)

Eti tadan köpek artık kuru ekmeğe dönmez(Ahmet Haşim)

Fare huylulara kedi bey olur.(Mevlana)

Göçebeliğin kabalığı madeni hayatın inceliklerinden öncedir. İnsan alışkanlıklarının oğludur.(İbn-i Haldun)

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince harikalar ortaya çıkar.(Goethe)

Her insanın üç türlü karakteri vardır; Belli ettiği karakter sahip olduğu karakter sahip olduğunu sandığı karakter.(Alphonce Karr)

İki kapı olsa birinin üzerinde ''cennet'' diğerinin üzerinde ise ''cennet halkına konferans'' diye yazılı olsa bütün Almanlar ikinci kapıya hücum eder.(İngiliz Sözü)

İlk arzuyu susturmak onu izleyenlerin hepsini tatmin etmekten çok daha kolaydır.(La Rochefoucauld)

İnsanın asıl karakteri eğlencesi ile anlaşılır.(Reynold)

Kötü huylu insan kırılmış saksı gibidir; ne saksıdır ne de çamur.(Vehb Bin Munebbih)

Köpek kucağınıza işerse sizi sevdiği içindir.Kedi aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir.(Alfred Nort Whilehead)

Nereye gidersen git alışkanlıkların yanında gelir.(Filipinler Atasözü)

Zayıf karakter bir günah değil ama insanı günaha götürür.(Brigitte)


Meşhur Sözler...


 
Alim Bilgin Aydın

Alimler Peygamberlerin varisleridir.(Hadis-i Şerif)

Alimlere tabi olunuz. Zira onlar dünyada yol gösteren lamblardır. Ahirette de kandillerdir.(Hadis-i Şerif)

Alim ol ki ölmeyesin. Çünkü insanlar ölür fakat aLimler öldükten sonra da yaşarlar.(Hz.Ali(r.a))

Alimler çağın ışıklarıdır. Her alim halkı aydınlatan bir kandildir. Alimler insanların insanlıklarını kaybetmemelerinin teminatıdır.(Hasenü'l Basri)

Alimin kötüsü hükümdarları ziyaret eden iyisi de hükümdarlar tarafından ziyaret edilendir. (Hikmetli Söz)

Alimlerin şerefi ilmiyle fiilinin muvazi yürümesidir hayatı pahasına bile olsa. (Hz.Ali(r.a))

Alim-i mürşid koyun olmalı kuş olmamalı. koyun kuzusuna süt kuş yavrusuna kay verir. (Said-i Nursi)

Alimlerin meclisinde bulun.Hikmet ehlinin sohbetlerini dinle. Çünkü Allah kuru toprağı yağmur ile nasıl canlandırırsa ölmüş kalpleri de hikmetli sözlerle öyle diriltir. (Lokman Hekim)

Bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden ehvendir. (Hadis-i Şerif)

Dünya öyle söylendiği gibi öküzün boynuzları üstünde durmuyor ama belki alimlerin kaleminin ucunda duruyor. Kalem yanlış yazsa dünya sallanıyor. (Ahmet Seven)

Devlet ricalinin kapısında yaltaklanan ilim adamının hırsız zenginlerin eteğine yapışan alimin riyakar olduğunu bilin. (Süfyan-i Seri)

Günahtan kaçınmayan alim ışık tutan bir kör gibidir. Halka doğru yolu gösterir kendisi görmez. (Sadi)

İnsanların yetimi olduğu gibi toplumların da yetimi vardır. Gerçek ilim adamlarından mahrum toplumlar yetim toplumlardır. (Ahmed Seven)

İlmi kendilerine makam vesilesi yapan dünya alimlerinden kaçınmak gerekir. (İmam-ı Rabbani)

Kişi ilmi talep ettiği müddetçe alimdir. Bilmiş olduğunu zannettiği zaman cahil olmuş demektir. (İbn-i Mübarek)

Yarı aydınlar bilgisizlerden daha tehlikelidirler. (L.GLein)


Meşhur Sözler...


Ana Baba (Ebeveyn)

Anneler çocukların aklından tutacakları yerde ellerinden tutarlar.(Drupanlaup)

Anne kalbi çocuğun okuludur.(Henry Ford Beecher)

Anneler her şeyi göremeseler bile kalpleri ile duyarlar.(Ostrovski)

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız söyleyeyim;Annemdir.(Abraham Lincoln)

Baba olduktan sonra göreceksiniz ki kendi mutluluğunuzdan çok çocuğunuzun mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz.(Hanore De Balzac)

Babaların faziletleri çocukların servetleridir.(Anatole France)

Babanın gizlediği şeyler oğulda açığa çıkar. (Nietzche)

Naşarısızlık ve felaketlere rağmen hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır.(Andre Maurois)

Cennet annelerin ayağı altındadır.(Hadis-i Şerif)

Cennetin kokusu bin yıllık mesafeden alınır fakat anne ve babasına isyan edenlere akrabaları ile münasebeti kesenler bu kokuyu duyamazlar.(Hadis-i Şerif)

Çocuklarınız olduğu zaman ebeveynlerinize ne borçlu olduğunuzu anlarsınız.(Japon Atasözü)

İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.(Goethe)

İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir.(Said-i Nursi)

Hiç bir süs ve tualet bir kadını analık sevgisi kadar güzelleştiremez.(Brocvogel)

Kadınlar zayıfdır ama analar kuvvetlidir.(Victor Hugo)

Yalnız çocuk doğurmak bir kadını anne yapmaz.(Sheed)Meşhur Sözler...


Anlayış İdrak İleri Görüşlülük


Az anlamak ters anlamaktan iyidir.(Anatole france)

Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen bir kişi önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir.(Milovan Cilas)

Eşeğe koklasın diye çiçek vermişler yemiş.(Milovan Cilas)

Hayatta hiçbir şeyden korkmayın sadece herşeyi anlamaya çalışın.(Marie Curie)

İnsan anlamadığı şeye sahip olamaz.(Goethe)

Kabukta dolaşan böcek meyvenin tadını alamaz.(Faruk Şehsuvar)

Ne olacağınızı görebilmek için ne olduğunuzu bilmeniz gerekir.(N.Marciavelli)

Ne kadar ileriye bakarsanız o kadar ileriyi görebilirsiniz.(Willian Churchill)

Parmak ayı gösterdiği zaman parmağa değilaya bakmak lazım.(İsmet Özel)

Siz kendiniz meseleyi anlamadıkça onu başkasına anlatamazsınız.(Byron)

Yapılanı yeter bulmamak bir insanın veya ulusun ileri gitmesinde atılan ilk adımdır.(G.BancfortMeşhur Sözler...


Aptal Ahmak Akılsız

Ahmak ışık ile alevi birbirine karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanar.(Cenap Şahabettin)

Akılsızlar hiçbir zaman huzursuzluk duymazlar.(Goethe)

Aptalın ruhu dilinin ucunda dans eder.(Arap Atasözü)

Aptallar ve deliler yalnız bırakılmamalı.(İngiliz Atasözü)

Aptalca çözümler başarıya ulaşsadaaptalcadır.(Yidiş Sözü)

Aptallar yüzünden çılgınlar da sözünden belli olur.(Alman Atasözü)

Ahmak kimse ile arkadaşlıktan kaçın şüphesiz ki o bazen sana faydalı olmak isterken zarar verebilir.(Hz.Ömer(r.a))

Aptallarla tartışmayın görenler aranızdaki farkı anlamayabilirler.(Hikmetli Söz)

Aptallarla olmaktansa yapayalnız olmak çok daha iyidir.(La Fantaine)

Acemi avcıların oltasına takılacak ahmak balıklar çoktur.(Mahmud Yesari)

Bir aptalı yanıldığıa inandırmanın en iyi yolu onu kendi bildiğine bırakmaktır.(John Billings)

Bilgili bir ahmak cahil bir ahmaktan çok daha ahmaktır.(Molliere)

Kaleler akıllılar gelinceye kadar ahmakların kötülüklerinden korunmak için yapılmıştır.(Anlamlı Söz)

Kurdu vaiz seçen kyun aptaldır.(İtalyan Atasözü)

Kayaları uzaklara taşımak ahmak adama laf anlatmaktan daha kolaydır.(Lokman Hekim)

Kişi bilgeliğe aptallıklarından varır.(Srilanka Sözü)
Meşhur Sözler...


Aramak Bulmak

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak onu aramamak demektir.(Mevlana)

Hakikati ararız fakat onda yalnız sevdiğimiz şeyi bulmak için.(Anlamlı Söz)

Her zaman ara birgün altın ararken bakır bulursun yarın bakır ararken altın bulursun.(Cenap Şahabettin)

İnsanları incelemek kitapları incelemekten daha lüzumludur.(La Rochefoucauld)

İki kişi arasını bulmak için hayırlı sözler söyleyen yalancı değildir.(Hadis-i Şerif)

Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz.(Claude Bernard)

sığınabileceğin orman varkençalı altı arama.(B.Afrika Sözü)

Yarin yoksa niye aramıyorsun yare kavuştunsa çalıp oynamıyorsun.(Mevlana)Meşhur Sözler...


Arkadaş

Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır.(Coleridge)

Arkadaşlar kavun gibidirler.Neden mi?Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.(Claude Mermet)

Arkadaşlıkta menfaat ve zevkler dostlukta ise felaket ve kederler müşterektir.(Peyami Safa)

Ana babamızı kader arkadaşımızı kendimiz seçeriz.(Jacgues Delille)

Arkadaş uğrunda ölmek kolay fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur.(Cervantes)

Bir adamı sevdiğiniz zaman adını babasının adını dedesinin adını ve akrabasının adını sorup öğreniniz. Hasta olduğu zaman ziyaretine işi olduğu zaman yardımına gidersiniz.(Hadis-i Şerif)

Bir sürü içino sürü köpeğinin kurtla arkadaşlık yapmaından daha büyük bir bela yoktur.(Cami)

Birisi ile dostluk kurmak istiyorsan önce onu öfkelendirecek bir şey yap şayet öfkeli iken sana insaflı davranırsa ona yaklaş.İnsafsız davranırsa onDan uzak dur.(Lokman Hekim)

Cahil bir kimse ile arkadaş olmaondan sakın.Bazı cahiller vardır ki halim bir kişiyi onunla oldukları zaman deni yapar.(Hz.Ali)

Din kardeşini müdafaa eden kimseye o müdafaası cehennem ateşine karşı perde olur.(Hadis-i Şerif)

Gerçek bir arkadaş iki gövdede yaşayan bir ruhtur.(Aristo)

Hiç bir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir.(Puplilius Cyrus)

İnsanların değeri düşüp kalktıkları ve beraber yaşadıkları insanlardan anlaşılır.(Hz.Ali)

Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun.(Bolieau)

Sizinle beraber eğlenmek için işini bırakanlardan ziyade sizinle beraber çalışmak için eğlencesini bırakan kişi daha çok güvenilir kişidir.(Anlamlı Söz)

Yalnızlık kötü arkadaştan iyi arkadaşta yalnızlıktan iyidir.(Ebu Zer(r.a))Meşhur Sözler...


Asalet Öz)

Aslan mağarada can verse dahi köpeğin ağzından artanı yemez.(Sadi)

Avlandığı avı yemeyip bırakmak aslanların işidir.(Nizami)

Babadan gelen asillik insanın gayretini kırar.(Bacon)

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.(İmam-ı Gazali)

İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir.Doğuştan değil.(Epiktetos)

İnsanla birlikte büyüse bile kurdun eniği yine kurt olur.(Sadi)

Onlar asil doğmuşlar çocuğum bizde asil ölmek isteriz.(Arif Nihat Asya)

Suçu bağışlayan asildir.Ancak özür dileyen daha asildir.(Alphons Daudet)

Soylu musun?Geçmişini kağıt üzerinde değil hayatında göster.(Cenap Şahabettin)

Tilki gibi başkalarının artığı ile geçineceğine aslna gibi olda başkaları senin artığınla beslensin.(Atasözü)

Yedi denizde yıkasan bile köpek ıslandıkça daha pis olur.(Sadi Şirazi)Meşhur Sözler...


Aşk Bağlılık


Aşkın gözü kördür.(Propertius)

Aşk ve öksürük saklanamaz.(George Herbert)

Aşk iki iken bir olmaktır.(Victor Hugo)

Aşkı aşktan başka bir şey söndüremez.(Mevlana)

Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.(Bailey)

Aşk çok renkli bir çiçektir fakat yetiştiği yer müthiş uçurumların kenarıdır.(Stendhall)

Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil ister.(Eugene Delacroiz)

Aşk utanmanın ve çekinmenin olduğu yerde vardır.(Montaigne)

Aşıkların en kanaatkarı bile sevdiğinden ziyade sevilmek ister.(Cenap Şahabettin)

Çile kapısından erişilecek dünyayı bilseydin yatağını yorganını satardın.(Necip Fazıl Kısakürek)

Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk aşk değildir.(Villiam Shakespeare)

İnsanın ne kadar büyük ruhu olursa aşkıda o kadar derin bir şekilde duyar.(Leonardo Vinci)

İnsan kalbindeki gerçek aşk dört nala giden bir attır. Ne dizginden anlar ne de dinler.(Konfücius)

Pek çok kişi aşktan söz edildiğini işitmeselerdi onun ne olduğunu hiç bilmeyeceklerdi.(La RochefucauldMeşhur Sözler...


Ayrılık Hicret


Ayrılığın safhasından birliğin kederi daha hayırlıdır.(Yahya Bin Muaz)

Hergün birbirini görmenin tadı başka ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır.(Montaigne)

Hicretin en faziletlisi Allah'ın sevmediği şeyleri terk etmektir.(Hadis-i Şerif)
Meşhur Sözler...


Azim Gayret

Azimle tek kişi dünyayı değiştirebilir.(Kore Atasözü)

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.(Balzac)

Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması zeki bir adamın tembelliğinden iyidir.(G.Gracian)

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar.(Hz.Ali(r.a))

Çalışmak insana yalnız hayatını kazandırmaz hayatıda kazandırır.(Henry Ford)

Dolaşan köpek açlıktan ölmez.(Prosfer Merimee)

Durmak ölüm taklit uşaklıktır.Çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir.(L.Y.Rauke)

Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil azim ve sebattır.(Samuel Smiles)

En büyük kötülük zorluklara karşı koyamamak zaafiyetinden gelir.(Geothe)


Meşhur Sözler...


Bakmak Görmek Göz

Bazen dudakların bitiremediği işi gözler tamamlar.(Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

Çocuklarla kadınların gözlerini kamaştırmak kolaydır.(Victor V. Scheffet)

Düşmanın tatlı sözlerine bakma balın içinde zehir de bulunabilir.(Sadi)

Gözler dudakların söylemeye cesaret edemediği şeyleri açığa vuracak kadar cesurdurlar.(Anlamlı Söz)

Gezerken gözlerini yanına almayı unutma.(A.B.Acott)

Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır.(George Herbert)

Dilin konuşmaya cesaret edemediği yerde cevabı gözler verir.(Ahmet Seven)

Kalbin gözleri vücudun gözlerinden daha iyi görür.(R.Nuri Güntekin)

Leylanın güzelliğine ancak Mecnun'un gözleriyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.(Sadi)Meşhur Sözler...


Basın Gazete Medya


Basın hürriyeti kalkarsa;vicdan eğitim konuşma hürriyetleri de kalkar.(F.D.Roosvelt)

Bu devirde fikirler için çarpışıyoruz.Gazetelerde kalemimizdir.(Heinrich Heine)

Bizi idere edenler hükümetle gazetelerdir.(Wendel Philips)

Gazeteler dünyanın aynalarıdır.(James Ellis)
Meşhur Sözler...


Başarı Zafer Kazanmak

Başarıyı en kötü biçimde kullanmak onunla övünmektir.(Guy De Maupassant)

Başarının sırrı uğraşılan konuya hakim olmaktır.(Disraeli)

Büyük işler başarmak için hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmalısın.(Valivenargues)

Başarının ana babası çoktur.Yenilgi ise yetimdir.(Amerikan Sözü)

Bir işe sahip olmak ve başarı sağlamak için evvela kendinize sahip olunuz.(Rauf Denktaş)

Başarı belki insana çok şey öğretmez fakat başarısızlık çok şey öğretir.(Çin Atasözü)

Doktorlara ne mutlu  başarıları hemen duyulur başarısızlıklarını da toprak örter.(Montaigne)

Düşünmek ve söylemek kolaydır fakat yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelendirmek çok güçtür.(Ziya Gökalp)

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.(Moliere)

Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler kendilerini başkalarının başarılarını küçümsemekle teselli ederler.(C.Sena Ongun)

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.(J.Keth Moorhead)

Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim.Buluşlarımda tesadüfün değil çalışmalarımın eseridir.(Edison)

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.(La Fontaine)

Muvaffakiyet en güçlü leke sabunudur.(Cenap Şahabettin)

Milletini refaha ulaştırmak isteyen ferdin kalbinde sevgi kafasında bilgi olacak. Başarı buna bağlıdır.(Prof.Celal Tarakçı)

Para parayı nasıl çekerse başarı da başarıyı öyle çeker.(Chamfort)

Zafer iradedir.(Napoleon)

Zaferlerin babaları çoktur mağlubiyetlerin hemen hepsi yetimdir.(Julius Ceasar)


Meşhur Sözler...


Bencillik

Bana tek başına cennete gitmek isteyen adamı gösterin ki bende size oraya asla kabul edilmeyecek birini göstereyim.(Feltbam)

''Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın'' diyenlerin kafataslarını açınız.İçlerinde ''koyun beyni'' olduğunu göreceksiniz.(Ahmet Seven)

Bencillik dostluğun zehiridir.(Balzac)

Başkalarının kusurlarını tartarken parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir.(Byron Langenfeld)

Bir insana kendi iyiliğine çalıştığı için değil komşusunun iyiliğine çalışmadığı için bencil deriz.(Richard Whately)

Balıkçı balığına hiç bir zaman kokmuş demez.(Belize Atasözü)

Egoist daima en çok sevdiği kişiye yani kendisine zarar verir.(Bernice Peers)

Genellikle dayak atana kızar dayak yiyene acırız.Bu ikisinden birinin yerinde olsaydık acaba hangisini kabul ederdik.(Cenap Şahabettin)

Her eşek kendi anırtısını duymaktan hoşlanır.(İngiliz Sözü)

Yalnız kendini düşünen adam yumurtalarını pişirmek için komşusunun evini yakar.(Francis Bacon)
Meşhur Sözler...


Bilmek Bilmemek

Balık olmayan balıkların mutluluğunu anlayamaz.(Çin Atasözü)

Bir insanı doyurmak istiyorsanız ona hergün bir balık vermeyin.Ona balık tutmasını öğretin.(Confucius)

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz bildiğini bilmeyeni uyarınız.Bilmediğini bilene öğretiniz Bilmediğini bilmeyenden kaçınız.(Confucius)

Buldum bilmedim;bildim bulamadım.(Türk Atasözü)

Bilgi artarken aynı derecede hikmet ve irfanda artmazsa bu mutluluk yerine sedece felaket ve ıstırabın artması demektir.(Bertrand Russel)

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe değerdi.(İmam-ı Azam)

Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra bir yere çekilmesini bilmeli.(Lao Tse)

Herşeyi bildiğini sanan kimse hiçbir şey bilmiyor demektir.(İtalyan Atasözü)

Karın ağrısını en iyi hasta bilir.(Birmanya Sözü)

Kimse çömleği kaşıktan iyi tanımaz.(L.Amerika Atasözü)
Meşhur Sözler...


Birlik Vahdet Beraberlik

Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek herkes kendi başına derdine kandi havasına kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır.(M.Akif Ersoy)

Müslümanlardan bir karış ayrılan kimse İslam bağını boynundan çıkarmış olur.(Hadis-i Şerif)

Yabancı ancak kuvvete saygı duyar.Birlik ve beraberlik en büyük kuvvet ve en sağlam bir hazırlıktır.(Hasaneyn B.Mahlüf)

Zaferin kendi aralarında birbirlerini sevmeden birbirlerine saygı duymadan birbirlerinden nefret eden ve birbiriyle çekişen müminlerin elinde gerçekleşmesi mümkün müdür?.(Mustafa Meşhur)Meşhur Sözler...


Borç Alacaklı

Alacaklıların belleği borçlularınkinden güçlüdür.(İngiliz Atasözü)

Borç eskise de armağan değildir.(Macar Atasözü)

Borç yiğidin kamçısıdır derler inanmam. Kamçı yiye yiye yiğitte yiğitlik mi kalır.(Ahmet Seven)

Borçlanmaktan uzak dur.Çünkü borç seni güdüz zillete sürükler gece de üzüntüye boğar.(Lokman Hekim)

Bir kimse borçlandığında konuşur;yalan söyler.Vaad eder vaadinden döner.(Hadis-i Şerif)

En hayırlınız borcunu güzel bir şekilde ödeyeninizdir.(Hadis-i Şerif)

Paranın değerini öğrenmek isterseniz borç almaya çalışınız.(Benjamin Franklin)

Solumak için başkasının burnunu ödünç alma.(Alman Atasözü)

Uzun vadeli borç sahiplenmeyi getirir.(İrlanda Atasözü)
Meşhur Sözler...


Boş Dolu

Allah dolu ellere değil temiz ellere bakar.(Puplilius Syrus)

Boş bir testiyi gürül gürül akan bir pınarın başına koysalar orada kırk yıl bıraksalar yine de kendi kendine dolmaz.(Mevlana)

Boş çuval dik durmaz.Dolu çuval bükülmez.(Virgin Adaları Atasözü)

Davul çok ses çıkartır.Çünkü içi boştur.(Tirinidad Sözü)

Eldeki serçe uçan turnadan iyidir.(Cervantes)

İçsiz cevizi hafifliği ele verir.(Sadi)


Meşhur Sözler...


Büyük Küçük

Basit adam karmaşık adamdan daha korku vericidir.(Dostoyevski)

Büyük ağaç daha şiddetli fırtınalara bile göğüs germek zorundadır.(Çin Atasözü)

Büyük kafalar fikirleri  orta kafalar hadiseleri küçük kafalar ise kişileri konuşurlar.(Hyman G. Rickover)

Boğulmak istiyorsan sığ sularda kendine eza etme.(Bulgar Sözü)

Büyümek için büyümek bir kanser hücresinin ideolojisidir.(B.Abrey)

Devlerin yükünü karıncalar çekemez.(Fethullah Gülen)

Engin deniz taş atmakla bulanmaz.(Sadi Şirazi)

En uzun yolculuklara bile ufak bir adımla başlanır.(Hikmetli Söz)

Küçük kapılardan girmeye kendini mecbur bilenler eğilirler.(Cenap Şahabettin)

Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir.(Eflatun)

Küçük işlere takılıp kalan adam büyük işler başaramaz.(La Rochefoucauld)

Sen küçük bir cisim olduğunu sanırsın ama en büyük alem senin içinde saklıdır.(Hz.Ali(r.a))
Meşhur Sözler...


Büyük Adam


Acı çekmeyen deha yoktur.(T.Monsen)

Büyük insanlar şu dünyada büyük acılar çekmek zorundadırlar.(Dostoyevski)

Büyük adamların hatası güneş tutulmasına benzer.Onları herkes kolaylıkla görür.(Cu Kong)

Bir millet büyüğünün hususi hayatı yoktur cemiyet hayatını avuçlarına alanlar şahsi hayatlarını ellerinden bırakırlar.(Necip Fazıl Kısakürek)

Bazıları büyük olarak doğar bazıları sonradan büyüklük kazanır bazılarıda zorla büyüklük kazanırlar.(Shakespeare)

Büyük adam kendi kalbinin misafiri başka gönüllerin ev sahibidir.(Cemil Sena Ongun)

Büyük insanların çoğu omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür.Fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar.(Montaigne)

Büyük ve üstün insan daima memnun ve rahattır.Küçük insan ise daima üzüntü ve telaş içindedir.(Confucyus)

Bir milletin büyüklüğü nüfusun çokluğu ile değil akıllı ve fazilet sahibi adamların sayısı ile belli olur.(Victor Hugo)

Çocukluğundaki safiyetini kaybetmeyen adama büyük adam denir.(Mencius)

Dahi geleceğe uzanan bir yoldur.(Victor Hugo)

Dehayı ancak ıstırap doğurur.(Andre Maurois)

Dağın yücesi karlı olur sisli olur İnsanın yücesi efkarlı olur hisli olur.(Ahmet Seven)

Hiçbir şey büyüklük kadar sade değildir.Çünkü sade olmak biraz da büyük olmaktır.(Albert Camus)

İnsanın büyüklüğü başkalarının çizdiği yolda yürümesinden değildir.Aksine başkalarının yürüyebileceği bir yol açmasındandır.(Abdullah El Hadravi)

Kızgın bir göktaşının yere düşünce yalnız bir taş olması gibi dahilerde toplum içinde sessiz ve durgundur.(Longfellov)

Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa toplumda büyük adamlara öyle havlar.(Seneca)

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.(Stefan Zweig)

Kötü karakterli kişiler büyük adamların hatalarından büyük zevk alırlar.(Schopenhauer)

Salih kişinin ölümü kendisi için fasık kişinin ölümü başkaları için huzur ve rahattır.(Hikmetli Söz)

Tatlı suyun başı kalabalık olur.(Mevlana)

Zahid dünya kendisine yöneldiğinde sevinip azmayandır.Dünya kendisinden kaçtığında da üzülüp küfre sapmayandır.(Fethi Yeken)
Meşhur Sözler...

 
Cahil Cehalet

Boş kap dolu fıçıdan daha çok ses çıkarır.(John Lyly)

Cahil ile sakın latife etme dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.(Hz.Ali(r.a))

Cehaletin ilacı bilgidir.Bilen güvenir.Güvenen saadet yolunu bilir ve o yola girer.Doğru yola giren mutlaka gayesine ulaşır.(İbn-i Sina)

Cahil kral taç giydirilmiş eşektir.(İngiliz Atasözü)

Cahile söz anlatmak köre renk tarif etmek gibidir.(Anlamlı Söz)

Cehaletten daha büyük bir musibet yoktur.(Hikmetli Söz)

Çalıda gül bitmez cahile söz yetmez.(Hikmetli Söz)

Ehli kemal ile cefa çekmesi yeğdir cahil ile sefa sürmeden.(Hikmetli Söz)

Hayal gücü derin olupta bilgisi olmayan kimsenin kanatları var fakat ayakları yok demektir.(Joseph Joubert)

İnsanın cahil olduğunu bilmesi ilme atılmış ilk adımdır.(Benjamin Franklin)

Kendisine bir meseleden sorup da bilmediği halde fetva veren kimse hem sapık hemde saptırandır.(Hadis-i Şerif)

Nadan ile sohbet etmek güçtür bilene çünkü nadan ne gelirse söyler diline.(Hikmetli Beyit)

Oturma cahil ile her sözü can incitir otur alim ile her sözü mercan incidir.(Hikmetli Beyit)

Öğrenmek pahalıdır ama cehalet ondan da pahalıdır.(Henry Clausen)

Soğuk çaya ve soğuk prince dayanılabilir ama soğuk bakışa asla.(Japon Sözü)
Meşhur Sözler...


Cennet Cehennem

Ateş benim yıkayan yuyan emziren annem Bir arınma kurnası olsa gerek cehennem..(Necip Fazıl Kısakürek)

Cennet güçlük ve zorluklarla Cehennemde şehvetlerle kuşatılmıştır.(Hadis-i Şerif)

Cennete giden yollar mescitten geçiyor Mevla hep kullarını secdelerde seçiyor. (Ömer Kirazlı)

Cehenneme kalplerini günahlarla üşütenler girer.(Abdulkadir Geylani)Meşhur Sözler...


Cesaret Korku

Allak korkusu olmayanı Allah herşeyden korkutur.(Feriüddin Attar)

Azgın bir kaplan bile istediği kadar cesur olsun; bir aslanın pençesine atılmaya cesaret edemez.(Firdevsi)

Alçak ölmeden evvel birkaç kere ölür.Yiğit ise sadece bir kere.(Shakespeare)

Bir zamanlar suskunluk ilim ve teriyeden gelirdi. Şimdi korku ve ezilmekten.(Ahmet Seven)

Başkalarını korkutanın kendiside hep korku içinde yaşar.(A.Claidus)

Bir ülkenin en büyük ekonomik problemi korkunun ta kendisidir.(Rooswelt)

Bir sürünün üzerine atılacak kurt onun sayısını düşünmez.(İskender)

Cesaret insanı zafere kararsızlık tehlikeye korkaklıkta ölüme götürür.(Yavuz Sultan Selim)

Cesaretinizi hiç bir zaman kaybetmeyiniz.İnandığın şeyi tahakkuk ettiremiyorsan bir an için mevkiinden ayrıl.(Adnan Menderes)

Cesaret on kısımdır.Biri korkmak dokuzu dikkat ve ihtiyattır.(Hz.Ali(r.a))

Cesareti olmayan insan keskin kenarı olmayan bıçağa benzer.(Benjamin Franklin)

Cesur adamın inancı da vardır.(Cicero)

Cesaret ölmekle değil yaşamakla ölçülür.(Alfieri)

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.(Napoleon)

Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir.(Confucius)

Dünyada birçok kabiliyetli kişiler küçük bir cesaret sahibi olmadığı için kaybolurlar.(Sydney Smith)

Hiç bir şeye cesaret etmeyen hiç bir şeye ümit beslemesin.(Schiller)

Hep ön safta olunuz.Zira ön saf cesur erkeklerin safıdır.Son safta asla bulunmayınız.Zira son saf korkakların safıdır.(Abdulkadir Geylani)

Isıramıyorsan dişini gösterme.(İbrani Sözü)

İnsan sevdiğinden korkar fakat hiç bir zaman korktuğunu sevemez.(Cenap Şahabettin)

İnsan ne fakirliktenne sürülmeden ne hapisten ne ölümden korkmalı.Yalnız korkmaktan korkmalıdır.(Epictetos)

Korku içinde yaşayan adam asla hür değildir.(Horatius)

Korkak tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.(Goethe)

Korku yalan doğurur.(Dostoyevski)

Kim etrafa korku salarsa kendisi de korkusuz değildir.(Epikuros)

Korkak insanlar başaklı buğday sapını bile yılan sanırlar.(G.Gardony)

Korkaklar hiç bir zaman zafer abidesi dikmemişlerdir.(Eflatun)

Mal kaybeden birşey kaybetmiştir.Onurunu kaybeden bir çok şeyi kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmiştir.(Geothe)

Saygı olan yerde korku olur ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz.(Eflatun)

Servetini kaybeden çok zarar eder.Arkadaşını kaybedeb daha çok zarar eder.Cesaretini kaybeden ise herşeyini kaybetmiş demektir.(Cervantes)

Tehlike ile karşılaşmamış insan. cesaret hakkındaki sorulara cevap veremez.(La Rochefaucauld)

Allah'tan korkan insanlardan korkmaz.(Arnavut Sözü)

Tehlikeye atılmadan önce cesur olup olmadığımızı bilmeliyiz.(La Rochefaucauld)

Uzaktan cesur olmak kolaydır.(Demosten)

Ürkek biri tehlikeden evvel çekingen tehlike sırasında korkak tehlikeden sonra da cesur olur.(Clean Paul Richeter)Meşhur Sözler...


Ceza

Adaleti çiğneten devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmeye mahkumdur.(Hadis-i Şerif)

Ceza çocuklara verilen bir ilaç sayıldığında verilmelidir.(Montaigne)

Ceza topaldır ama er geç hedefine ulaşır.(Benjamin Franklin)

Fenalıkların ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır.(Eflatun)

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.(Ziya Paşa)

Suçluyu cezalandırmamak masuma zulümdür.(Suriye Atasözü)

Zalimleri affetmek mazlumlara zulmetmektir.(Şeyh Sadi)Meşhur Sözler...


Cimri

Cahil cömert Allah katında cimri olan abidden daha sevimlidir.(Hadis-i Şerif)

Cimri için parası irfandır.(Hollanda Atasözü)

Cimrinin gümüşü kendisi gömülünce topraktan çıkar.(Sadi)

Gel dese de bakma sen nekes aşına Bir fırsat ararda kakar başına.(Neyzen Tevfik)

Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun dikkate alınmaya değmez.(Confucius)Meşhur Sözler...


Cömertlik

 
Alabilmek için herşeyden önce vermek gerekir.(Tao Te Ching)

Cennet cömertlerin yeridir.(Hadis-i Şerif)

Cömert kişi kapısından dağıtırken Tanrı ona penceresinden bahşeder.(İngiliz Sözü)

Cömertlik israf ile cimrilik arasındaki denge halidir.(İmam-ı Gazali)

Cömertlik çok şey vermekle değil zamanında vermekle ölçülür.(Lab Ruyere)

Cömerdin yemeği şifa cimrinin yemeği iste hastalıktır.(Hadis-i Şerif)

Cömertlik dostluğun özüdür.(Oscar Wilde)

En makbul cömertlik en çabuk olanıdır.(Arap Atasözü)

Eğer dilden gelen elden gelseydi gedalar cümlesi sultan olurdu.(Şeyhoğlu Mustafa)

Kesesi kapalı olanı kimse sevmez.El eli yıkar almak istiyorsan ver.(Geothe)

Lütfettiğin adamın efendisisin lütfunu gördüğün adamın kölesisin lütfunu beklemediğin adama müsavisin.(Hz.Ali(r.a))

Malınla cömert sırrınla cimri ol ki mal veren aziz sır veren zelil olur.(Erzurumlu İbrahim Hakkı)

Size gül veren elde de biraz da koku kalır.(Anlamlı Söz)

Sakın cimri adamdan birşey isteme çünkü cimriden hacet dileyen ıssız çöllerde balık avlamaya kalkışan kimseye benzer.(Hasan El Basri)

Tuzağa koyduğun yem taneleri cömertlik sayılmaz.(Mevlana)

Veren elalan elden üstündür.(Hadis-i Şerif)Meşhur Sözler...


Çare Çaresizlik

Çözümde yer almayanlar sorunun bir parçası olurlar.(Goethe)

Her felaket çaresiyle gelir.(İngiliz Atasözü)
Meşhur Sözler...


Çocuk

Bir çocuğun küçüklüğünde aldığı ilk intibalar bütün ömrünce devam ederler.(Heinrich Schlimann)

Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir.(Oscar Wilde)

Çocuk siz istediğiniz için birşey bilmesin anladığı için bilsin.(J.J.Rousseau)

Çocuk doldurulacak bir kap değil ısıtılacak bir ocaktır.(Danner)

Çocukları güçlüklerle karşı karşıya getirmeli onlara güçlükleri ölçmek aşmak alışkanlığını kazandırmalıyız.(Amie Souche)

Çocuktaki her hatanın her fena hareketin her arsızlığın sebebini ana ve baba beraber aramalıdır.(G.Salzman)

Çocuklar işittiklerinden çok gördüklerini anlar ve daha esaslı kavrarlar.(Locke)

Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretiniz konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir.(Benjamin Franklin)

Çocuk elmayı görmeden kokulu soğanı elinden bırakır mı?(Mevlana)

Çocuklarınızı sizin izinizde olmaya zorlamayınız.Çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratılmışlardır.(Sokrat)

Çocuklar uyuya uyuya büyürler ihtiyarlar uyuya uyuya ölürler.(Türk Atasözü)

Çocuklar hayat piyangosunun çok pahalı alınmış biletleridir.Bu bilete büyük ikramiye vurması veya boşa çıkması sizin elinizdedir.(D.Wilhem Stekel)

Çocuğa yersiz ceza veren ceza gerekli olduğu zaman ne yapacağını bilemez.(Joseph Joubet)

Çocuklar fakirlerin servetidir.(Thomas ¤¤¤¤er)

Çocuklar donmamış beton gibidir.Üzerine ne düşse iz bırakır.(Haim Jinoth)

Çocukluğunu tam yaşamamış insan kolay kolay tam bir insan olamaz.(Hölderlin)

Çocukların nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır.(Joseph Jouberth)

Çocukluk mantığın uykusudur.(J.J.Rouseau)

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz.(Michael Marshall)

Geleceği mi kazanmak istiyorsunuz o zaman çocuklarınıza sahip çıkınız.(Anlamlı Söz)

Her doğan çocuk Allah'ın insanlardan hala ümidini kesmediğinin işaretidir.(Tagore)

Hediyede çocuklarınız arasında eşitliğe riayet ediniz.(Hadis-i Şerif)
Meşhur Sözler...


Çokluk Azlık

Çok anahtarlı kapıdan sakın.(Portekiz Atasözü)

Tane tane bir demet taş üstüne taş bir kale.(Yugoslav Atasözü)

Okyanusları dolduran sular bile evvela bir damla ile başlamıştır.(Anlamlı Söz)
Meşhur Sözler...


Dalkavuk İkiyüzlü

Allah size bir yüz vermiş bir tane de siz eklemeyin..(Shakespeare)

Ağacın kovuğuna insanın dalkavuğuna güven olmaz.Ağacı kovukları insanıda dalkavukları yıkar.(Ahmet Seven)

Ayıya bir kez dayı demeye gör.Artık ne onun dayılığı biter ne senin yeğenliğin.(Ahmet Seven)

Dalkavuğun bir elinde ateş öbüründe su vardır.(Alman Atasözü)

Dalkavukluğun sağLadığı çıkar dürüstlüğün getirdiği çıkardan daha verimli olursa o ülke batar.(Montesguiu)

İnsanların en alçağı zenginlere yağcılık yapan ve onlara boyun eğen fakirdir.İnsanların en şerefliside fakirin önünde eğilen ve onun insanlık haklarına hürmet eden zengindir.(Ebu Abdullah Muhammed Mağribi)

Kendisini memnun ettiğin zaman send olmayan şeylerle öven kimse kendisini kızdırdığın zaman da seni sende olmayan şeylerle kötülemeye kalkar.(İmam-ı Şafi)

Kuş taklidi yaparak balık yakalayamazsın.(İngiliz Atasözü)

Kemik parçası bulan bir köpeğin etrafında bir sürü köpek dolaşır.(Beydeba)

Mirascının ağlaması maske altında bir gülüştür.(Puplius Syrus)

Tazılar kendileri için koşar ama avı efendileri için avlarlar.(Shakespeare)


Meşhur Sözler...


 
 
 
 
 
Dava Yol İdeal


Biz aşk ehliyiz akıl ehli değil.Sırf akıl ehli olanlar davaları için sadece tedbir peşinde olurlar.Aşk ehli olanlar ise davaları için önce kendini feda etmeyi göze alırlar.(Muhammet Hüseyin Beheşti)


Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz.(M.Akif Ersoy)

Eğer yürüdüğünüz yolda hiç engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez.(Bernard Shaw)

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar tesir etmez.(Montaigne)

İdealistler dinlenmezler sadeces oluk alırlar.(Ayvaz Gökdemir)

Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa doğru yolda sekerek yürümek daha iyidir.(Augustinus)
Meşhur Sözler...


Dedikodu İftira

 

Bir adam sana birini kötülerse bil ki o kötülediği adamın ikinciside sensin.(Anlamlı Söz)

Başkalarınız sözlerini sana taşıyan kimse bilki senin sözlerini de onlara taşıyordur.(Hasan-ı Basri)

Dedikoducu her zaman hakkında dedikodu yapıldığından kuşkulanır.(B.Afrika Sözü)

Gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar.(Hadis-i Şerif)

Hangi kabadayı fare kedinin boynuna çıngırak takabilir.(Dostoyevski)

İftira kılıçtan daha zalim bir silahtır.Çünkü iftiranın açtığı yaralar hiç bir zaman kapanmaz.(Henry Fielding)

Kendini iyi tanı o zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez.(Süfyan-ı Sevri)

Senin için yalan söyleyen sana da yalan söyler.(Boşnak Sözü)
Meşhur Sözler...


Değer Kıymet

Ağılda oğlak doğunca merada otu biter.(Kaşgarlı Mahmut)

Altın yere düşmekle pul olmaz.(Anlamlı Söz)

Altın kir tutmaz.(Goldoni)

Biz hem kurtların doymasını hemde koyunların sağ kalmasını istiyoruz.(Tolstoy)

Bir insan kaç ayar ise halleride o ayarda olur.(Fethullah Gülen)

Bazı eşyalar insanlardan bazı insanlarda eşyalardan kıymet alır.(Hekimoğlu İsmail)

Bülbül olan bilir gül halini.(Sinan Paşa)

Değerin sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarından belli olur.(Shakespeare)

Elmas gibi ol ki yandığın zaman ne yerde külün ne gökte dumanın kalsın.(A.Nihat Asya)

Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz.Eksik olanları ise daima.(Schopenhauer)

Değersiz bir taş bir altın kaseyi kırarsa ne taşın kıymeti artar nede altının değeri azalır.(Şeyh Sadi)

İnci çamura düşerse yine güzeldir.Toz göğe erişirse yine bayağıdır.(Şeyh Sadi)

İnsana aradığı şeye bakarak değer biçilir.(Mevlana)

İncinin kıymetini sarraf bilir.(Atasözü)

Kendi değerinizi ölçün.Bir paspasın değerini en iyi bilen ayakkabıları kirli olan kişidir.(Leo Buscaglia)

Öldüğüm zaman kabrimi öpeceğine hayattayım gel şimdi yüzümü öp.(Mevlana)

Roma'da ikinci olmaktansa şu kötde birinci olmayı tercih ederim.(Sezar)

Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır.(Thomes ¤¤¤¤er)

Şapkanın fiyatı beynin ölçüsü değildir.(Afrika Atasözü)

Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.(John Lyly)

Ucuz attan sürat bekleme o yalnızca kişner.(B.Afrika Atasözü)Meşhur Sözler...


Değiştirmek Düzenlemek

Herkes insanlığı değiştirmeye çalışıyor. Kimse kendini değiştirmeyi aklından geçirmiyor.(Anlamlı Söz)

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemiz gerekir.(Hz.Ömer(r.a))Meşhur Sözler...


Diktatörlük İstibdat Baskı

Birbirinize baskı yaparak kişiliklerinizi bozmayınız.Hiç kimse gölgede yetişip olgunlaşamaz.(Leo Buscaglia)

Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü fenalığından korkarak kendisine hürmet edilen kimselerdir.(Hadis-i Şerif)

Luvisiana vahşileri canları meyve istedi mi ağacı dibinden keserler ve meyveyi öyle toplarlar.İşte istibdat idaresi.(Montesguieu)

Toplulukları idere edenler adaletten ayrılıp zulüm ve haksızlık yaptıkları zaman Allah o ülkede bereketini azaltır.Herşeyde noksanlık ve darlık başgösterir.(Vehb B.Münebbih)

Zorbalığın her çeşitinden nefret ederim.İster sözle olsun ister hareketle.(Montaigne)


Meşhur Sözler...


Dil

İnsanlara ok atmak dil ile taşlamaktan hafiftir.Zira okun hedefi şaşar ama dilin ki şaşmaz.(Süfyanüs Sevri)

İnsanların çift kulaklı tek dilli olmalarının sebebi bir söylüyorsa iki duymaları içindir.(Calton)

İnsan dilini tutmalı az konuşmalıdır.Çok konuşanların kalbi hastadır.(Keykavus)

Kuş ötmeseydi vurulmazdı.(Japon Atasözü)

Kalbinin salah içinde olmasını istersen dilini korumak suretiyle ona yardımcı ol.(AhmeD B. Asım)Meşhur Sözler...


Din İbadet


Allah dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.(Hz.Ali(r.a))

Ahlak ve hukukun ilk kaynağı dindir.(Leibnz)

Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok... şiir ve sanatsa hiç yok.(N.Fazıl Kısakürek)

Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır.(Renan)

Din yüzünden gerilemedik.Gerilediğimiz için dinden ayrıldık.(Peyami Safa)

Dünyayı dolaşınız en eski devirlere kadar ininiz hastahanesiz kütüphanesiz şehirlere tesadüf edeceksiniz...Ancak ibadethanesi olmayan bir şehir ve belde göremeyeceksiniz.(İbrahim Ethem)
Meşhur Sözler...


Doğru Yalan Yanlış

Abartma dürüst insanların yalanıdır.(J.De Maistre)

Bazı kimseler merdivenin tepesine kadar eriştikleri zaman onun yanlış duvara dayanmış olduğunu anlarlar.(Calgary Alta)

Bir insan için yaptıklarının doğruluğunu bilmesi kadar huzur verici bir şey yoktur.(K.Winerbinner)

Birisi size dürüst insan yoktur derse o kimsenin bir düzenbaz olduğuna inanın.(George Berkeley)

Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.(Yunus Emre)

Doğru mevlasından başka kimseden korkmaz.(Anlamlı söz)

Doğruluk sonsuzluğun güneşidir nasıl olsa doğar.(Wendel Philips)

Doğru olan haklı olandır.(Alexandre Pope)

Doğruyu güçlü kılmayanlar güçe doğru dediler.(Blaise Pascal)

Doğru söyleyip zincire düşmek yalan söyleyip zincirden kurtulmaktan iyidir.(Sadi)

Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorundadır.(Prof.Mehmed Kaplan)

Doğruluk her türlü şartlar altında meyva verir.(Schiller)

Doğru olan hiç adaletsiz iş yapmamış olan adam değildir.Ancak haksızlığı yapmak elinde iken onu yapmak istemeyen kimsedir.(Menandre)

Evvel eğri giden bir genç dal zannetme yaşlansa düzgün olacak.(Genceli Nizami)

En büyük yanlış yanlışların farkında olmamaktır.(Crlyle)

Eğri yoldan giden çabuk yorulur Sadıklara dik yokuşlar düz olur.(Revai)

En iğrenç yalan gözyaşı şekline girendir.(Cenap Şahabettin)

Eğrinin gölgeside eğridir.(Hz.Ali(r.a))

Gerçeği her zaman savun anlayan olmasa dahi vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun.(H.B.Welis)

Gerçek için acı çekmek yalanla refaha ermekten iyidir.(Danimarka Sözü)

Her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemek senin hakkın değildir.(Said-i Nursi)

Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da acı gerçekleri yudum yudum içeriz.(Cenap Şahabettin)

Herkes düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.(Oscar Wilde)

İnsanlar yalan söylemek zorunda kaldıkları insanlardan nefret ederler.(Victor Hugo)

İnsanların doğruluğu yaptıkları işle değil davranışları ile ölçülür.(Junius)

Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm;Çünkü dosdoğrudur.(Cenap Şahabettin)

Kafese karga ile beraber konan bülbülün dili tutulursa hayret edilmemelidir.(Şeyh Sadi Şirazi)

Önce doğruyu bilmek gerekir doğru bilinirse yanlışta bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.(Farabi)

Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa yanlışınız çok demektir.(J.Jenkins)

Yersiz yeminlerle kendini kötü alışkanlıklardan kurtaramazsın.En iyisi yemin gerektirmeyecek kadar doğru konuş.(Dale Carnegie)

Yanlış sonsuz şekillere girebilir doğru ise yalnız bir türlü olabilir.(J.J.Pousseau)
Meşhur Sözler...


Doğu Batı


Anamı sorarsanız büyük doğudur Batı ki sırtımdaki paslı bıçaktır.(M.Akif İnan)

Batıdan gelen her tebessümün altında saklı bir çıkar vardır.(Ahmed Seven)

Batı Batıdır.Doğuda Doğudur.Bu ikisi asla bir araya gelmez.(Rudyard Kipling)

Bir millet ya şarklı yada garblı olur.İki dinli bir ferde olmadığı gibi iki medeniyetli bir millette olamaz.(Ziya Gökalp)

Batıya giden bir trenle batıya varılamaz.(Anlamlı söz)
Meşhur Sözler...


 
 
Dost Düşman
 


Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehirinden daha acıdır.(Hz.Ali(r.a))


Ahir zamanda biriyle açıkta dost gizlide düşman olan kimseler bulunacaktır.(Hadis-i Şerif)


Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.(Hz.Ali(r.a))


Bize düşman olanlara akıl danışmak şeytana yol cennetin yolunu sormak gibidir.(Anlamlı Söz)


Bir düşmanı bağışlamaki bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.(Anlamlı Söz)


Bir mucize olup da herkes başkalarının düşüncelerini okuyabilseydi nice dostların güneş altındaki kar gibi yok olacağından şüphe etmezdim.(Bertrand Russel)


Cahille dostluk kurma;çünkü onunla dost olursan kendi yaptıklarını senin hoş karşıladığını sanır.(Lokman Hekim)


Dostlarının gönlünü kırma düşmanlarının arzularını yerine getirmiş olursun.(Hz.Ali(r.a))


Dostu severim ama düşmanda işe yarar. Dost gücümü gösterirdüşmanda görevimi.(F.Van Schiller)


Dostluk yolunda ot bitmesine izin verme.(Blackhoot)


Dostumuzun dostu dostumuz düşmanımızın dostuda düşmanımızdır.(Prof. Celal Tarakçı)


Dostlarınızı arada sırada ziyaret edin.Çünkü kullanılmayan yolu çalılar kaplar.(Anlamlı Söz)


Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna da söyleme.(Anlamlı Söz.)


Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur.(Zübeyir Gündüzalp)


Dostluğu öldüren en tehlikeli silah itimatsızlıktır.(Ali Türkmen)


Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır.(Said-i Nursi)


Düşman karınca kadar bile olsa onu fil gibi gör.(Danimarka Atasözü)


Dost kim düşman kim çok iyi bilgel kulağına söyliyeyim biraz eğil ALLAH Rasulü buyuruyor ki;''Derdimizle dertlenmeyen bizden değil.''(Ahmed Seven)


Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.(Montaigne)


Denedikten sonra dost edindiklerini bağrına bas ama her ilk tanuştığınla dost olma.(Shakespeare)


Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüklerini kemirirler.(Bacon)

Dostluğun tadını gönlü ekşi olanlar anlayamazlar.(Ahmed Seven)

Dostluk toprak bir maşraba gibidir.Basit bir sebeple birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz.(Cicero)

Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söylerler.(Benjamin Franklin)

Düşmana acıyan kendine acımaz.(Francis Bacon)

Gerçek dostlar iyi günlerde davet edilince sizi ziyaret ederler.Kara günlerinizde davetsiz gelirler.(Theopmrastus)

Alinti