Şövket Elekberova Çay çay Mahni Sözleri

Şövket Elekberova...Çay...çay...çay...(mahnı sözleri)
Kimin ağrıyır canı
Okşayıptı mercanı
Her bir derdin dermanı çay çay çay

Armudu istikanda çay
Üregimiz yananda çay
Aranlısan dağlısan çay çay çay
Etirlisan dağlısan çay çay çay

Herkese gelse gonah
Lazım değil soruşmah
Gelsin yemehten gabah çay çay çay

Gışın garlı savunda
Yayda gırda bayırda
Gezir ne sorağında çay çay çay
Armudu istikanda çay

Üregimiz yananda çay
Aranlısan dağlısan çay çay çay
Etirlisan dağlısan çay çay çay

A gülüm ey Alın gelin elleri
Kimin yohtur heberi
Okşayıptı mehmeri çay çay çay
Armudu istikanda çay

Üregimiz yananda çay
Aranlısan dağlısan çay çay çay
Etirlisan dağlısan çay çay çay
Üregim çay çay çay Etirim çay çay çay
Mehmerim çay çay çay